Osteoporoza

Po definiciji Svetske Zdravstvene Organizacije (SZO) osteoporoza je takva generalizovana bolest, koja je praćena promenama mikroarhitekture koštanog tkiva, i smanjenjem koštane mase. Kosti postaju lomljive, smanjuje se visina bolesnika, leđa im se savijaju, a duž celog tela javlja se bol. O obolelima od osteoporoze često čujemo: „sve me boli”. Tegobe trebaju da se shvate ozbiljno, i treba da se teži ka preveciji preloma koji nastaju na predelima osteoporoze (lom kičmenog pršljena, butne kosti ili zgloba šake). U dijagnostičke preglede ubrajamo merenje gustine koštane mase na teritoriji lumbalne kičme i butne kosti (DEXA), odnosno laboratorijske preglede. Terapija: unos adekvatne doze kalcijuma i vitamina D, sunčana svetlost, zdrava ishrana, po potrebi terapija lekovima.

Istrošenost hrskavice

Istrošenost hrskavice je promena u zglobovima čije tačno poreklo nije poznato. U nastanku oboljenja ulogu imaju genetski faktori, stil života, profesija, ishrana, kao i starenje. U zglobovima se zadebljava zglobna čaura, nastaje upala, na hijalinskoj hrskavici nastaju napukline, udubljenja. U kostima nastaju ciste ili koštane izrasline. Ligamenti postaju vlaknasti, labavi. Osećaju se bolovi u zglobovima, nastaju grčevi u mišićima, smanjena pokretljivost. Zglob se vremenom ukrućuje, nastaju deformacije. Mišićna snaga i mišićna masa se smanjuju. Prilikom postavljanja dijagnoze je neophodno izvršiti fizikalni pregled, kao i imidžing dijagnostika (rentgen, ultrazvuk, CT, MRI). Izuzetno je važno pacijenta negovati. Cilj je održavati nastalo stanje oboljenja i prevenisati dalja pogoršanja bolesti. Može da se tretira lekovima i/ili injekcijama, fizioterapijom, korektivnim operacijama na kostima u cilju retencije zgloba. U ozbiljnim slučajevima se vrši ugradnja zglobnog implantata (proteze).

Terapije injekcijama

Terapije injekcijama dajemo u cilju tretiranja promena na zglobovima ili mekom tkivu. Lečenje istrošenosti hrskavice prema našem trenutnom znanju nije moguće. Prilikom regeneracije oštećene hijalinske hrskavice stvara se vlaknasta hrskavica. Zaštitu preostalog neoštećenog dela hijalinske hrskavice, prevenciju dodatnih oštećenja, regeneraciju i povećanje pokretljivosti zgloba, kao i ublažavanje bolova obezbeđuje se putem davanja injekcija hijaluronske kiseline. Nakon davanja terapije injekcijama njihovo dejstvo se ispoljava narednih pola godine do godinu dana. U slučaju injekcija koje se daju u meka tkiva, a unutar toga u burze cilj je prekinuti upalne procese. U najboljem slučaju lečenje se dostiže davanjem već jedne injekcije. Međutim, može da se desi da se terapija treba ponoviti 2-3 puta.

Prelomi

Lečenje preloma predstavlja ogroman izazov hirurzima, traumatolozima. U većini slučajeva postavljanjem gipsa ili koštanim operacijama može da se dostigne potpuno izlečenje. Može se desiti da se lečenje odugovlači, nastaju pseudoartroze, ukoliko je prelom u lošoj poziciji, kosti zarastaju sa deformitetom, eventualno može da se pomeri implantat. Iz tog razloga je važna profesionalna primarna nega kao i naknadna terapija. Ukoliko nastanu komplikacije i postoji potreba da se izvrši korektivna koštana operacija, u slučaju gubitka kosti treba da se ista zameni, ili da se zameni sam implantat. U svakom slučaju je potrebna individualna terapija.

Komplikacije kod proteza

Nakon ugradnje proteze trebamo da računamo na „životni vek” iste. U optimalnom slučaju to traje 10-20 godina, što naravno varira u zavisnosti od dela tela. Ukoliko se promeni stanje proteze, treba da se utvrdi uzrok. To mogu da budu biološke ili mehaničke komplikacije. U određenim slučajevima može da se odabere konzervativno lečenje, međutim je u većini slučajeva potrebno ponoviti operaciju. Ukoliko je uzrok problema infekcija, ili je proteza „iskočila sa mesta” potrebno je hitno izvršiti hiruršku intervenciju.