Bolovi u vratu

Tipično počinje kao gorući ili tup bol, koji se širi od vrata ka ramenima, u gornje ekstremitete, a zatim u prste. Nekada bol postaje jači tokom noći. Često puta je kombinovan sa prinudnim položajem. Razlozi mogu biti: vratna diskus hernija, istrošenost hrskavica u kičmi, glavobolja, poremećaji cirkulacije, vratna rebra, ranije traume, tumori itd. Tretira se na različite načine, važno je pronaći uzrok.

Diskus hernija

Može da se javi na bilo kom segmentu kičme, ali se najčešće javlja u prelaznim regijama. Pokretni segmenat kičme čine dva pršljena i disk koji se nalazi između njih. Disk je jak, sastoji se od fibrozne opne i gelaste mase koja se nalazi u njoj. Ukoliko se međupršljenski disk spljošti, fibrozni prsten se ispupčava te pritiska kičmenu moždinu koja se nalazi iza nje, ili na nerv koji izlazi iz iste. Bolesnici se često puta žale na gorući bol koji se širi u ekstremitete – „kao da im nešto žvaće meso”. Za postavljanje dijagnoze se koristi magnetna rezonanca, ređe CT pregled. Na osnovu dobijenih slika je preporučena konzervativna terapija, a u uznapredovalim fazama potrebna je hirurška intervencija.

Deformiteti kičme

Deformiteti mogu biti jednolinijski (dvodimenzionalni) ili višelinijski (trodimenzionalni) deformiteti. Jednolinijski deformiteti nastaju od uvećanja ili smanjenja anatomskih krivina. Višelinijske deformacije nastaju kompleksno. Osim smanjenja ili povećanja anatomskih krivina i rotacioni faktori utiču na nastanak deformiteta kičmenog stuba. Najčešće nastaju zbog slabih leđnih mišića, te se to adekvatnim fizioterapijskim tretmanom može poboljšati. Za strukturne promene se može koristiti korset ili se preporučuje vršenje operacije za poboljšanje držanja tela.

Bolovi u leđima

Bolovi u leđima mogu da budu lokalni ili šireći. U uzroke se ubrajaju istrošenost hrskavice u kičmenim pršljenovima, bolovi mišićnog porekla, fraktura pršljena, diskus hernija, diskomfor koji potiče iz abdomena, probadajući bol, upale. Izuzetno je važno otkriti uzrok oboljenja, a zatim primeniti adekvatnu terapiju.